UWAGA! Strona internetowa w przygotowaniu.
PRO-Aqua Sp. z o.o. sp. k.

ul. Zaściankowa 1A
05-240 Tłuszcz


OFERUJEMY USŁUGI - m.in.:

· przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia,
· przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU),
· wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko i uzyskiwanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych,
· wykonywanie operatów wodnoprawnych i uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych,
· projektowanie kompaktowych, niskoenergetycznych, pachnących, zielonych oczyszczalni ścieków o dowolnej wielkości,
· modernizacje i remonty istniejących oczyszczalni ścieków,
· wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
· rekultywacje wód powierzchniowych oraz napowietrzanie stawów rybnych,
· pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

REALIZUJEMY - m.in.:

· projekty przetargowe, budowlane, wykonawcze,
· oczyszczalnie ścieków "pod klucz"
· systemy napowietrzania w oczyszczalniach, stawach i innych zbiornikach,
· rekultywację jezior.

PRODUKUJEMY - m.in.:

· systemy napowietrzania,
· przepływowe złoża biologiczne,
· urządzenia do oczyszczalni ścieków.