Jesteśmy profesjonalną spółką dysponującą kadrą z wieloletnim doświadczeniem

OFERUJEMY USŁUGI – m.in.:

 • przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia,
 • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU),
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko, uzyskiwanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych,
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych i uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych,
 • projektowanie kompaktowych, niskoenergetycznych, pachnących, zielonych oczyszczalni ścieków o dowolnej wielkości,
 • modernizacje i remonty istniejących oczyszczalni ścieków,
 • zwiększanie przepustowości oczyszczalni bez powiększania kubatur zbiorników procesowych
 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • rekultywacje wód powierzchniowych oraz napowietrzanie stawów rybnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

REALIZUJEMY – m.in.:

 • projekty przetargowe, budowlane, wykonawcze,
 • oczyszczalnie ścieków “pod klucz”
 • systemy napowietrzania w oczyszczalniach, stawach i innych zbiornikach,
 • rekultywację jezior.

PRODUKUJEMY:

 • systemy napowietrzania,
 • przepływowe złoża biologiczne,
 • urządzenia do oczyszczalni ścieków.


Technologia


System napowietrzania

Reaktor biologiczny


Sztuczna rzeka

INFORMACJE OGÓLNE

Projektowane i budowane przez naszą firmę oczyszczalnie ścieków stanowią jeden zwarty obiekt budowlany (kompakt), w którym mieszczą się absolutnie wszystkie urządzenia ciągu technologicznego (wraz ze sztuczną rzeką), pomieszczenia administracyjne, wariantowo garaże, warsztaty itp. Dzięki temu oczyszczalnia wymaga bardzo małej powierzchni działki i jest kompletnie izolowana od otoczenia (niepotrzebna jest strefa ochronna).

    Zastąpienie w starszych oczyszczalniach tradycyjnych urządzeń napowietrzających system ASD, dzięki energooszczędności, w krótkim czasie spowoduje całkowity zwrot kosztów inwestycji, a jednoczesne zastosowanie biologicznych zanurzonych złóż przepływowych pozwala na uzyskanie znacząco większej przepustowości oczyszczalni przy zachowaniu tej samej kubatury procesowej.

    Architektura nowobudowanego obiektu może być dowolna, a my staramy się żeby nie tylko maskowała przeznaczenie obiektu, ale stanowiła atrakcyjne urozmaicenie otoczenia.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Energooszczędność procesu jest możliwa dzięki wyeliminowaniu zbędnych w tej technologii odbiorników energii elektrycznej takich jak mieszadła elektryczne w komorze nitryfikacyjnej, czy pompy recyrkulujące ścieki. Zainstalowane moce są niewielkie nawet przy małych oczyszczalniach o przepustowości 150 – 200 m3/dobę (które w tej technologii także usuwają biogeny).

Przykładem może być modernizacja istniejącej oczyszczalni w Brzozowie, gdzie w technologii SBR dla przepustowości 300 m3/d miała być zainstalowana moc 47 kW. Po przeprojektowaniu, w istniejących kubaturach (!) przepustowość wzrosła do 800 m3/d, a moc zainstalowana zmalała do 31 kW (!).
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, skontaktuj się z nami!