Skuteczność

 O skuteczności oczyszczalni wykonanych w naszej technologii najlepiej świadczą wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych – zwłaszcza w okresie zimowym:

    Zestawienie wyników badań wraz z normą:

Powyższe wyniki przy minimalnych kosztach są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu naszej nowoczesnej i energooszczędnej technologii.

Poniżej – zeskanowane wyniki badań – źródło danych do tabeli.