System napowietrzania ASD

 Jest to oryginalne rozwiązanie, które oprócz pełnienia funkcji podstawowej tj. dostarczania jak największej ilości tlenu, jednocześnie intensywnie miesza ścieki w całym profilu (zjawisko turbulencji). Jak wynika z opisu powyżej – urządzenia te są integralną częścią samosterownego systemu prowadzenia procesu w cyrkulacyjnej komorze reaktora biologicznego. Funkcje napowietrzająco – mieszające pozwalają zastosować ASD w dowolnych układach i technologiach z pominięciem mieszadeł (klasyczny układ drobnopęcherzykowy), które poza tym, że pobierają dodatkowo energię, zawsze stwarzają niebezpieczeństwo miksowania kłaczków osadu. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ napowietrzania autoryzowany przez twórców wykorzystywanych patentów gwarantuje, że nawet przy małych wydatkach powietrza nie wystąpi zjawisko niepożądanej sedymentacji osadu w reaktorze.

    Aeratory ASD w całości wykonane są ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej lub PVC. Ich konstrukcja nie posiada żadnych części ruchomych ani mogących się zużywać w jakikolwiek inny sposób, co gwarantuje ich bezawaryjną pracę.

    Aeratory są wyposażone w specjalnie skonstruowane dysze, które nie tłumią wylotu powietrza, co umożliwia dobór dmuchaw o mniejszych mocach w odróżnieniu od np. emiterów ceramicznych. Wydajność emiterów ceramicznych maleje wraz z czasem ich użytkowania i nawet okresowe czyszczenie nie przywraca 100% sprawności początkowej. Po okresie maksymalnie 5 lat należy je praktycznie wymienić. Natomiast nasza firma na system ASD daje 5 lat GWARANCJI (!). Ta istotna różnica powinna być uwzględniana przy kalkulacji przyszłych kosztów eksploatacyjnych i wyborze systemu napowietrzania.

    Dodatkową korzyścią stosowania ASD jest eliminacja mieszadeł i precyzyjne dozowanie powietrza w zależności od zapotrzebowania (sondy tlenowe regulują pracą dmuchaw w sposób ciągły). Dużą zaletą dającą oszczędności w zużytej energii elektrycznej są dysze naszych aeratorów ASD – nie występuje na nich dławienie przepływu powietrza i niepotrzebny wzrost ciśnienia.

Widok pracujących aeratorów w oczyszczalni ścieków w Paczkowie.

Bardziej szczegółowe informacje o systemie napowietrzania: ASD nowa jakość w komorach napowietrzania