Zalety

Zalety oczyszczalni projektowanych i budowanych w naszej technologii:

 • niskie koszty eksploatacyjne (eliminacja zbędnych mocy, minimalizacja zatrudnienia),
 • wysoki stopień oczyszczania przez cały rok, nawet zimą w każdej strefie klimatycznej,
 • gwarancja uzyskania rewelacyjnych efektów oczyszczania i uzyskania efektu ekologicznego
 • prowadzenie procesu w obiekcie izolowanym od otoczenia,
 • brak uciążliwych zapachów i aerozoli,
 • brak strefy ochronnej (nie wymagana),
 • własny, opatentowany, bezawaryjny i bardzo sprawny system napowietrzania ASD,
 • prostota obsługi – samosterowny proces,
 • wysoka niezawodność działania,
 • naturalny proces mechaniczno-biologiczny z trzecim hydroponicznym stopniem dooczyszczania, który w sytuacjach awaryjnych stanowi bufor zabezpieczający,
 • odporność na skokowe obciążenia,
 • możliwość pracy wyłącznie na ściekach dowożonych,
 • krótki cykl inwestycyjny,
 • bardzo mała powierzchnia zabudowy terenu,
 • atrakcyjna forma architektoniczna,
 • możliwość pełnienia funkcji centrum ekologicznego – oczyszczalnia taka jest miejscem życia wielu roślin wodnych i przybrzeżnych, a także zwierząt.

Cechy charakterystyczne systemu napowietrzania ASD:

 • małe zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • eliminacja mieszadeł z komór nitryfikacji,
 • duża sprawność i elastyczność systemu napowietrzania,
 • brak dławienia powietrza w dyszach (nie ma strat ciśnienia)
 • wykorzystanie zjawiska turbulencji do napowietrzania i mieszania bez niszczenia struktury kłaczka – sprawniejszy proces i lepsza sedymentacja w osadniku wtórnym,
 • prostota konstrukcji gwarantująca bezawaryjną pracę,
 • absolutna odporność na korozję,
 • brak ruchomych części mechanicznych zanurzonych pod powierzchnią cieczy,
 • łatwość montażu, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu,
 • niski koszt inwestycyjny,
 • system napowietrzania ukierunkowuje przepływ, wymusza cyrkulację i mieszanie przez co eliminuje strefy zagniwania osadu w komorze reaktora,
 • specjalistyczna konstrukcja dysz uniemożliwia ich zatkanie, zablokowanie lub zdławienie wypływu powietrza – są one absolutnie bezawaryjne,
 • wieloletnia gwarancja.