Patenty

Firma PRO-Aqua posiadała wyłączne prawa do stosowania następujących urządzeń:

1. złoże biologiczne

wzór przemysłowy UPRP nr 17914

2. aerator ASD

wzór przemysłowy UPRP nr 16162

Pracownicy firmy PRO-Aqua Sp. z o.o. Sp.k. w swoim dorobku posiadali również patenty i zgłoszenia patentowe:

1. patenty:

a) układ oczyszczalni do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (patent nr 178104),

b) głębokościowe urządzenie do niskociśnieniowego napowietrzania i mieszania cieczy i gazów (patent nr 177119),

2. zgłoszenia patentowe:

a) urządzenie do sterowania napowietrzaniem i mieszaniem cieczy i gazów w zbiornikach (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 326896),

b) sposób i urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 326895),

c) złoże przepływowe do zasiedlenia biomasą w oczyszczalniach ścieków i akwenach wodnych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr W 108997),

d) cyrkulacyjne urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 329902)

e) sposób i urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze ze strefami obiegowymi (międzynarodowe zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr WO/2007/006351)