Złoże biologiczne

Przepływowe złoże biologiczne stosowane w naszej technologii

Strefa niedotleniona reaktora wydzielona ścianami zbudowaymi z przepływowych złóż biologicznych