Ciekawostki

Tutaj będziemy zamieszczać różne ciekawe rzeczy z ostatnich wydażeń, jakie miały miejsce, a które związane są z naszą firmą.

    Ostatnio znajomy inżynier sprowokował nas do napisania porównania naszego autorskiego systemu napowietrzania ASD do dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Po stworzeniu dokumentu doszliśmy do wniosku, że po drobnych modyfikacjach będzie do zrozumienia dla wszystkich, a nie tylko inżynierów znających nasz system napowietrzania.
Dlatego zdecydowaliśmy się, na stworzenie strony internetowej, która uwidoczniłaby wszystkie różnice pomiędzy ASD i dyfuzorami i z której można byłoby jasno i przejrzyście wyczytać na czym te różnice polegają.

    Zapraszamy do przeczytania tej strony i zrozumienia tych różnic:

ASD – nowa jakość w komorach napowietrzania

 dniu 1 lutego 2008 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Hyżnem. Z tej okazji nasz Prezes i Główny technolog firmy Janusz Waś wykazał się niesłychanym kunsztem pisarskim i całą historię powstania tej oczyszczalni opisał sienkiewiczowskim językiem w dziele pod dość długim tytułem:

Historia trudu wielkiego, któren do powstania sieci łapania Smoków Fekallusów służącej i warowni, w której one Smoki są sprawiane w krainie Hyżne doprowadził.

Czyli po nowemu i trywialnie:„Historia budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Hyżne”,
dla potomności spisana.

    Powyższe dzieło można pobrać poniżej – zachęcam do przeczytania i wspólnej wesołości.
Należy zaznaczyć, że wszystkie fakty tam ujęte są szczerą prawdą 🙂

Życzymy miłej lektury.