Drzonów

Oczyszczalnia ścieków w Drzonowie

Pracuje głównie na ściekach dowożonych.