Hyżne

Oczyszczalnia ścieków w Hyżnem

Wykonanie zbiorników procesowych ze stali kwasoodpornej!
Poniższe zdjęcia jeszcze z fazy budowy.