Informacje ogólne

  Projektowane i budowane przez naszą firmę oczyszczalnie ścieków stanowią jeden zwarty obiekt budowlany (kompakt), w którym mieszczą się absolutnie wszystkie urządzenia ciągu technologicznego (wraz ze sztuczną rzeką), pomieszczenia administracyjne, wariantowo garaże, warsztaty itp. Dzięki temu oczyszczalnia wymaga bardzo małej powierzchni działki i jest kompletnie izolowana od otoczenia (niepotrzebna jest strefa ochronna).

    Zastąpienie w starszych oczyszczalniach tradycyjnych urządzeń napowietrzających system ASD, dzięki energooszczędności, w krótkim czasie spowoduje całkowity zwrot kosztów inwestycji, a jednoczesne zastosowanie biologicznych zanurzonych złóż przepływowych pozwala na uzyskanie 2-3 krotnie większej przepustowości oczyszczalni przy zachowaniu tej samej kubatury.

    Architektura nowobudowanego obiektu może być dowolna, a my staramy się żeby nie tylko maskowała przeznaczenie obiektu, ale stanowiła atrakcyjne urozmaicenie otoczenia.