Łękawica

Oczyszczalnia ścieków w Łękawicy

18 miesięcy od decyzji o budowie, do uzyskania efektu ekologicznego !