OSM Końskie

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków dla Mleczarni w Końskich o przepustowości 850m3/d i 21 250 RLM 

   Oczyszczalnia rowowa – zamontowane zostały złoża i aeratory ASD, proces został poprowadzony wg naszej technologii.
    Tak było przed modernizacją.

To pozostało po opróżnieniu rowu cyrkulacyjnego…

A tak wygląda po modernizacji.