Paczków

Zobacz oczyszczalnię po zrzucie ogromnego ładunku z zakładów Pollena: