Paczków

O.Ś. w Paczkowie po 16 latach eksploatacji bez opróżniania reaktora i żadnej ingerencji w system napowietrzania!

Po zrzucie ogromnego ładunku z fabryki “Pollena” (ChZT: 19’000 g O2/m3)
Pomimo tego – na wypływie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy !