Sulejówek

Oczyszczalnia ścieków w Sulejówku

Tutaj już po uzyskaniu efektu ekologicznego, ale jeszcze przed końcem budowy.